Droša un veselībai nekaitīga moderno tehnoloģiju lietošana bērniem

Līdz ar moderno tehnoloģiju attīstību, pieaug arī dažādi ar šo ierīču lietošanu saistītie veselības riski, kuri var negatīvi ietekmēt bērnu un jauniešu veselības rādītājus – fizisko un psihisko veselību, miega kvalitāti un ilgumu u. c., kas ilgtermiņā var radīt dažādas hroniskas slimības un atkarību riskus.
Ieskaties un uzzini vairāk par drošu un veselībai nekaitīgu moderno tehnoloģiju lietošanu bērniem! Saite uz infografiku : https://www.spkc.gov.lv/lv/media/18044/download