Jūrmalas Aspazijas pamatskola no 2024. gada 1. marta līdz 2024.gada 24.maijam darba dienās no plkst. 09:00 līdz 16:00 uzsāk izglītojamo uzņemšanu 1. klasē ar 2024. gada 1. septembri.

Izglītojamo uzņemšanas kārtību nosaka Jūrmalas Izglītības pārvaldes 2023. gada 29.decembra rīkojums Nr. 1-2/23-48 “Par izglītojamo pieteikšanu un uzņemšanu 1. klasē Jūrmalas domes dibinātajās izglītības iestādēs”.


Ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības rīkojumu var iepazīties ŠEIT

Iesniegums par uzņemšanu 1. klasē pieejams ŠEIT

Uzņemšana izglītības iestādēs - e-pakalpojumu vidē ŠEIT


Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz skolas oficiālo e-pasta adresi: aspazijaspsk@edu.jurmala.lv vai zvanīt pa tālruni 67753281.