Skola realizē

  • pamatizglītības programmu (21011111)
  • pirmsskolas izglītības programmu (01011111)
  • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)
  • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem (21015711)
  • pamatizglītības tālmācības programma (21011114)