Skolā tiek īstenoti šādi ESF un citi projekti:

● Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai. ESF projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001.
● Kultūrizglītības programma "Latvijas skolas soma".
● Sadarbībā ar CSDD izglītojamajiem tiek piedāvāts apgūt velosipēdista braukšanas noteikumus un iestādē kārtot CSDD eksāmenu, un iegūt velosipēdista tiesības.
● Sociāls projekts “Neklusē”, kura mērķis ir samazināt mobinga līmeni Latvijā.