1.a,1.b,1.c.,2.a,2.b.2.c                                      
1.stunda 8.40   -  9.20
2.stunda 9.25   -  10.05
3.stunda 10.10 - 10.50
4.stunda 11.40 -  12.20
5.stunda 12.25 - 13.05
6.stunda 13.10 - 13.50
7.stunda 13.55 - 14.35
8.stunda 14.40 - 15.20

3.a,3.b,4.a,4.b,5.a,5.b,5.c
1.stunda 8.40   -  9.20
2.stunda 9.25   -  10.05
3.stunda 10.10 - 10.50
4.stunda 10.55 -  11.35
5.stunda 12.25 - 13.05
6.stunda 13.10 - 13.50
7.stunda 13.55 - 14.35
8.stunda 14.40 - 15.20
9.stunda 15.25 - 16.05
10.stunda 16.10 - 16.50

6.a,6.b,7.a,7.b,8.a,8.b,9.a
1.stunda 8.40   -  9.20
2.stunda 9.25   -  10.05
3.stunda 10.10 - 10.50
4.stunda 10.55 -  11.35
5.stunda 11.40 - 12.20
6.stunda 13.10 - 13.50
7.stunda 13.55 - 14.35
8.stunda 14.40 - 15.20
9.stunda 15.25 - 16.05
10.stunda 16.10 - 16.50


Mācību gadā ir divi semestri:

  • Pirmais semestris ilgs no 2022. gada 1. septembra līdz 23. decembrim;
  • Otrais semestris 1. – 8. klasēm un 10. – 11. klasēm - no 2023. gada 9. janvāra līdz 31. maijam;
  • 9. klasēm – no 2023. gada 9. janvāra līdz 14. jūnijam;
  • 12. klasēm – no 2023. gada 9. janvāra līdz 21. jūnijam.

 

Mācību gada laikā noteiktās brīvdienas:

  • Rudens brīvdienas – no 2022. gada 24. oktobra līdz 28. oktobrim;
  • Ziemas brīvdienas – no 2022. gada 26. decembra līdz 2023. gada 6. janvārim;
  • Pavasara brīvdienas no 2023. gada 13. marta līdz 17. martam.
  • Vasaras brīvdienas 1.–8. klasēm – no 2023. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.