JEL DODAT MILZEŅA DOMU MAN

Jel dodat milzeņa domu man,

Lai veldzē tā dzīvo no jauna,

Un brīvu darbību atverat,

Kas rautu no bezdarba kauna!

 

Ak dodat man tik ilgas vēl,

Šīs smagās miesas kas šķeltu

Un tālu pār ikdienas dzīvi pār

Pret zildzidrām debesīm celtu.

 

Mani spārni nes, man rokās spēks,

Es grauju — un pasaule plaisā,

Un brīvu elpu es atelšos vien

Tik aukā un pērkoņu gaisā.