Jūrmalas Aspazijas pamatskolas padome ir koleģiāla skolas un pirmsskolas pašpārvaldes institūcija, kas sniedz atbalstu un ieteikumus Jūrmalas Aspazijas pamatskolas administrācijai.
Padomes mērķis ir nodrošināt izglītojamo, pedagogu un vecāku un Skolas administrācijas savstarpējo sadarbību, sadarbību ar pašvaldību, kā arī ar citām valsts, pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, kā arī izvirzīto izglītības un audzināšanas mērķu sasniegšanu.

Padomes sastāvs:

1.a - Ivo Simsons
1.b - Juris Grants
1.c - Arta Macijevska
2.a - Inese Kuhta
2.b - Eduards Priednieks
2.c - Agnese Strazda
3.a - Aleksandrs Mirlins
3.b - Edīte Megne
4.a - Anna Gruzinska
4.b - Aija Indāne
5.a - Liene Ventniece
5.b - Evita Lune
5.c - Edīte Kalniņa
6.a - Inga Vagele
6.b - Aleksandra Baltā
7.a - Inese Sudrabiņa
7.b - Juliana Majorova
8.a - Kristīne Gobiņa Vaišļa
8.b - Katrīna Briede
9. - Marika Barone
5-6 1.gr. - Laura Barone
5-6 2.gr. - Andra Rektiņa 
3-4 1.gr. - Siltija Valtere
3-4 2.gr. - Mairita Čuda
Direktore  - Madara Štrausa
Vietniece - Liene Jankovska
Vietniece - Zanda Pakere
Vietniece - Irina Mičiuniene
PII vadītāja - Kristīne Koroļkova