Lai pieteiktu bērnu pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai, vienam no vecākiem vai bērna likumiskajam pārstāvim jāiesniedz pieteikums Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldē klātienē vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi infoizglitiba@jurmala.lv ( parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu), bērna reģistrēšanai Valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzē, norādot izglītības iestādi, kurā vēlams nodrošināt bērnam pirmsskolas izglītības ieguvi. Atļauts norādīt ne vairāk kā divas izglītības iestādes.


Plašāku informāciju par uzņemšanu var uzzināt ŠEIT

Jūrmalas domes saistošie noteikumi Nr. 29 "Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas " ŠEIT