Klātienes un zoom "Atvērto durvju" dienu datumi

KAD? 21.02 17:00 KUR? Klātienē Jūrmalas Aspazijas pamatskolā

KAD? 21.03 17:00 KUR? Zoom tiešsaistes links: pieejams ŠEIT 

KAD? 23.04 17:00 KUR? Klātienē Jūrmalas Aspazijas pamatskolā

KAD? 14.05 17:00 KUR? Zoom tiešsaistes links: pieejams ŠEIT


Mūsu skolēns:

-gatavs sasniegt augstus rezultātus un virsotnes

-zinātkārs

-mērķtiecīgs

-pašmotivēts

-kreatīvs

-atvērts jaunajam

-attīsta sevi un pat savu biznesu STARTUP

-vērsts uz savu un apkārtējo labbūtību.


Jūrmalas Aspazijas pamatskolas tālmācības programmas IEGUVUMI!

Bezmaksas mācību process!

Nodrošināts dators - Chromebook katram šīs programmas skolēnam!

Mācības skolo.lv vidē!

Klātienes tikšanās - koncerti, grupu pasākumi, laboratorijas darbi, Latvijas Skolas somas programmas piesaiste, sadarbība ar klātienes programmu skolēniem!

Interešu izglītību dažādām mērķgrupām!

Sadarbība ar citām Jūrmalas izglītības un kultūras iestādēm: Jūrmalas Mākslas skolu, Jūrmalas Sporta skolu, Jūrmalas Mūzikas skolu, Jūrmalas Futbola skolu, Jūrmalas Bērnu un jauniešu centrs, Jūrmalas Centrālo bibliotēku, Jūrmalas muzejiem!

Tikšanās ar Latvijā zināmiem cilvēkiem- iedvesmojātiem!

Sadarbība ar augstākā izglītības iestādēm!

Bezmaksas pārvietošanās pa Jūrmalu, izmantojot pilsētas sabiedrisko transportu (deklarētajiem iedzīvotājiem arī bezmaksas vilciens maršrutām Ķemeri-Rīga)!

Tev nebūs jātērē laiks ceļā braucot uz skolu un atpakaļ!

Iespēja mācīties sev ērtā veidā un laikā!

Iespēja mācīties jebkurā laikā!

Mācību dienas noslēgumā saņemtt atgriezenisko saiti par mācību dienas materiālu apguvi!

Mācies sev piemērotā tempā!

Tev būs iespēja jaunradīt sociāli noderīgus produktus!