Mūsu draudzīgais kolektīvs.

Madara Štrausa

Skolas direktore

Kristīne Koroļkova

PII vadītāja

Liene Jankovska

Direktores vietniece

Anda Lipste

Direktores vietniece

Irina Mičiūniene

Direktores vietniece

Zanda Pakere

Direktores vietniece

Marika Grasmane

Skolas psiholoģe

Iveta Ļvoviča

Sociālais pedagogs

Artūrs Annuškāns

Sporta skolotājs

Baiba Āboliņa-Smirnova

Mūzikas skolotāja

Angļu valodas skolotāja

Sintija Aumale

Sākumskolas skolotāja

Daiga Barančane

Dabaszinību skolotāja

Evita Bite

Bibliotekāre

Sandra Baumane

Latviešu valodas skolotāja

Nenona Kalēja

Matemātikas skolotāja

Žanna Koroļova

Speciālais pedagogs

Ata Krūmiņa

Fizikas skolotāja

Liāna Karasa

Bibliotekāre