Mūsu draudzīgais kolektīvs.

Mariia Tereshchenko

Krievu valodas skolotāja

Santa Lorence

Latviešu valodas skolotāja

Vizuālās mākslas skolotāja

Dace Pallo

Sākumskolas skolotāja

Kristina Padoma

Sākumskolas skolotāja

Sociālo zinību skolotāja

Mūzikas skolotājs

Dizaina un tehnoloģiju skolotāja